COVID-19

Vážení a milí klienti,

společnost A-Rosa v červnu obnovila říční plavby! Dobrý pocit a bezpečí klientů i zaměstnanců na palubách lodí bylo vždy pro management rejdařství A-ROSA prioritou. Rádi bychom vám představili koncept hygienických opatření, která jsou založená na doporučeních německého spolkového ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí Roberta Kocha, Světové zdravotnické organizace a respektují pandemická opatření a regulativy výsostných vod zemí, kudy naše lodě proplouvají. Opatření jsou přijata ve vašem zájmu a pravidelně budeme prověřovat jejich účinnost. Zde jsou: 

 • Dodržování pravidla 1,5m rozestupů mezi lidmi na celé lodi bude zabezpečeno systémem jednosměrných uliček, snížení počtu osob u stolování s požadovaným rozestupem.
 • Zvláštní pravidla chování na lodi budou pravidelně sdělována prostřednictvím plakátů, informačních videí a hlášení.
 • Vylepšení stávajících pravidel a protokolů pro čištění a dezinfekci lodi.
 • Budou poskytovány účinné dezinfekční prostředky a jejich použití bude kontrolováno u všech vstupů (na loď, do restaurace, do salonku, na sluneční palubu, do prostoru pro posádku).
 • Ve všech prostorách bude povinné nošení roušky mimo stolování a venkovních prostor.
 • Všechny lodě jsou vybaveny odvětrávacím systémem, který odvádí vzduch z kabin a všech prostor ven.
 • Přístup externím osobám na loď bude odepřen.
 • Osoby se symptomy onemocnění nebudou na palubu lodi vpuštěny.
 • Všem cestujícím bude při nalodění změřena teplota.
 • Objednané nápoje budou servírovány přímo na stůl.
 • Nabídka wellness služeb bude omezena a prováděna v souladu s nově stanovenými hygienickými a distančními pravidly.
 • Velikost skupiny při exkurzích bude snížena. Kola a audio zařízení budou dezinfikována.


Prioritou lodní společnosti A-ROSA je zabezpečit vám příjemnou a hlavně bezpečnou dovolenou!